Ważne daty
Ważne daty
1.06.2007Przesłanie streszczeń wystąpień
30.06.2007Zgłoszenie uczestnictwa oraz wpłacenie zredukowanej opłaty zjazdowej
30.06.2007Potwierdzenie przyjęcia streszczeń wystąpień (przez Komitet Organizacyjny)
do 30.06.2007 Zwrot 80% wpłaconej opłaty zjazdowej w przypadku rezygnacji
po 30.06.2007 Wpłacone opłaty zjazdowe nie będą zwracane
 6.07.2007Rezerwacja noclegów
16.07.2007Drugi komunikat i program wstępny
 9.09.2007Zgłoszenie uczestnictwa + opłata zjazdowa (termin ostateczny)