Koszty uczestnictwa

Opłatę uczestnictwa należy wnieść na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne O. Toruński,
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Zachodni WBK SA O/Toruń
78 1090 1506 0000 0000 5002 0219

z dopiskiem Zjazd

Przed
30.06.2007
Po
30.06.2007
750 PLN 850 PLN Członkowie zwyczajni PTChem, SITPChem i EuCheMS
800 PLN 900 PLN Uczestnicy nie będący członkami PTChem, SITPChem i EuCheMS
400 PLN 500 PLN Doktoranci i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (członkowie PTChem, SITPChem i EuCheMS)
450 PLN 550 PLN Doktoranci i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych nie będący członkami PTChem, SITPChem i EuCheMS
150 PLN 200 PLN Studenci i emeryci (członkowie PTChem, SITPChem i EuCheMS)
200 PLN 250 PLN Studenci i emeryci nie będący członkami PTChem, SITPChem i EuCheMS
450 PLN 450 PLN Osoby pracujące przy organizacji Zjazdu będące pracownikami Wydziału Chemii UMK
400 PLN 500 PLN Jednodniowy koszt uczestnictwa (członkowie PTChem, SITPChem i EuCheMS)
450 PLN 550 PLN Jednodniowy koszt uczestnictwa (osoby nie będące członkami PTChem, SITPChem i EuCheMS)
400 PLN 500 PLN Osoby towarzyszące


Uczestnikiem jest wyłącznie osoba zarejestrowana, która otrzymała potwierdzenie od Organizatorów.

Koszty uczestnictwa zawierają:
 • opłatę rejestracyjną,
 • udział w sesjach naukowych,
 • materiały zjazdowe i konferencyjne,
 • wstęp na wystawę,
 • kawę, herbatę, obiady,
 • udział w imprezach towarzyszących.

Opłata rejestracyjna upoważnia do zgłoszenia maksymalnie 4 prezentacji.

Koszty uczestnictwa jednej osoby towarzyszącej zawierają:
 • wstęp na wystawę,
 • kawę, herbatę, obiady,
 • udział w imprezach towarzyszących.

Osoba towarzysząca nie jest autorem lub współautorem prezentowanych wystąpień.

Uczestnicy i osoby towarzyszące otrzymają identyfikatory w Biurze Zjazdu & Konferencji. Udział w sesjach naukowych, imprezach towarzyszących oraz wstęp na wystawę możliwy będzie tylko z ważnymi identyfikatorami.

Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązani są do posiadania przy sobie identyfikatorów podczas trwania Zjazdu & Konferencji.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i zakwaterowania.

Rezygnacja z uczestnictwa:
 • do 30.06.2007 zwracamy 80% wpłaconej kwoty,
 • po 30.06.2007 wniesione opłaty nie będą zwracane wpłacającemu.

Prosimy o podanie e-mail`em, faksem lub wypełniając formularz zgłoszeniowy danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP) oraz adresu, na który należy wysłać fakturę.