Toruń

Toruń jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych miast polskich w kraju i na świecie, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Toruń jest kandydatem na Kulturalną Stolicę Europy w 2016 roku.

W kształtowaniu wizerunku nie tylko naukowego, ale także kulturowego miasta znaczący udział ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika, kształcący ponad 40 tysiące studentów oraz Planetarium im. W. Dziewulskiego, stanowiące najnowocześniejszy tego typu obiekt w kraju. Środowisko wybitnych naukowców i studentów skupionych wokół toruńskich wyższych uczelni stanowi niejako symbol tożsamości miasta.

Szczególny charakter nadają Toruniowi imprezy kulturalne organizowane w mieście, a także krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, w tym cykliczne z zakresu chemii środowiska, chemii analitycznej a zwłaszcza chromatografii. Stąd nie jest zaskoczeniem, że władze krajowe i europejskie Towarzystw Chemicznych zdecydowały się powierzyć nam organizację tak ważnego wydarzenia.

Zobacz też: