Program Zjazdu i Konferencji

Ramowy Program Naukowy 50 Zjazdu PTChem i SITPChem oraz 11 ICCE-DCE'07 - pobierz program