Program naukowy

Program naukowy obejmować będzie wykłady plenarne (zaproszonych gości), wykłady sekcyjne oraz sesje plakatowe nawiązujące do teorii i praktyki z zakresu:

Sekcja Nazwa sekcji
S1 Chemia organiczna i supramolekularna
S2 Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna
S3 Chemia polimerów, biopolimerów i recyklingu
S4 Chemia fizyczna, teoretyczna i radiochemia
S5 Adsorpcja i kataliza
S6 Chemia strukturalna i modelowanie molekularne
S7 Chemia analityczna i środowiska ICCE&DCE`2007
  S7.1 Bioakumulacja i monitoring substancji organicznych
  S7.2 Chemometria i modelowanie
  S7.3 Edukacja w chemii środowiska
  S7.4 Zielona chemia
  S7.5 Chemia wody - zanieczyszczenia i analiza
  S7.6 Zanieczyszczenia powietrza i ich analiza
  S7.7 Zanieczyszczenia gleby, gospodarka stałymi odpadami
  S7.8 Chemia w sztuce i konserwacji zabytków
  S7.9 Ekotoksykologia, toksykologia i ksenobiotyki
  S7.10 Międzynarodowa polityka chemiczna - skutki wojny i terroryzmu
S8 Chemia materiałów i nanomateriałów
S9 Technologia i inżynieria chemiczna. Sesja SITPChem
S10 Dydaktyka chemii
S11 Forum Młodych


Polski i angielski będą językami Zjazdu.
Językiem 11 Konferencji ICCE-DCE (S7) będzie angielski.

Program naukowy uległ modyfikacji w dniu 30 maja 2007. Uczestnicy, którzy zarejestrowali się i przesłali streszczenia według poprzedniej numeracji sekcji zostaną przez Organizatorów przyporządkowani do sekcji zaktualizowanych.

W ramach Zjazdu i Konferencji planowana jest wystawa aparatury, akcesoriów, odczynników, oprogramowania i literatury.

Nie przewiduje się wystąpień ustnych wystawców.
Przewiduje się zorganizowanie specjalistycznych warsztatów.