Informacje dla firm

Opłatę uczestnictwa należy wnieść na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne O. Toruński,
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Zachodni WBK SA O/Toruń
78 1090 1506 0000 0000 5002 0219
z dopiskiem Zjazd

1500 PLN Dwie osoby
500 PLN Osoba dodatkowa
500 PLN Wstęp jednodniowy

Koszty uczestnictwa zawierają: opłatę rejestracyjną, streszczenia prac, kawę, herbatę, obiad, udział w imprezach towarzyszących.

Prosimy korzystać z Formularza zgłoszeniowego wybierając w punkcie Prezentacje sekcję S12 Zgłoszenie dla wystawcy.

Rezygnacja z uczestnictwa:
  • do 30.06.2007 zwracamy 80% wpłaconej kwoty,
  • po 30.06.2007 wniesione opłaty nie będą zwracane wpłacającemu.

Powierzchnia wystawowa obejmuje 4m2 stołów. Organizatorzy zapewniają stoły (bez obrusów) oraz 2 tablice plakatowe (1m2 każda).

Reklama

Istnieje możliwość zamieszczenia reklamy firmy w materiałach konferencyjnych (książka ze streszczeniami prezentacji konferencyjnych). Zainteresowani winni przesłać w formie drukowanej i elektronicznej (na CD lub e-mailem) reklamę (maks. 1 strona formatu A4, druk czarno-biały) do 15 maja 2007r. Możliwe jest dodanie materiałów reklamowych do toreb konferencyjnych. Ich ilość, formę i termin dostarczenia prosimy uzgodnić z organizatorami.

Nie przewiduje się wystąpień ustnych wystawców. Istnieje możliwość zorganizowania, za dodatkową opłatą, specjalistycznych warsztatów.